Voor het optimaliseren van een procesgang zal eerst een inventarisatie plaatsvinden. Hierbij zal worden gekeken wat uiteindelijk de doelstelling zal worden.

Dit kan inhouden dat er mogelijk een aanpassing aan de installatie zal plaatsvinden. Verder zal Uden Quadraat bv de juiste mensen op de juiste plaatsen zetten om een voor u zo’n optimaal mogelijk beeld te verkrijgen.

 

Bij deze optimalisatie wordt de gehele afdeling doorgelicht en zal middels training van personeel of / en aanpassing  parameters een optimalisatieplan aangeboden worden.

 

 

Dit beperkt zich niet alleen voor de chemische voorbehandeleing maar ook ondermeer :

 

–   poedercoaten , waar de laag dikte beheersing een grote rol speelt

–   belading van de kettingbaan

–   Arbo en milieu

 

 

 

Bij deze aspecten zal gebruikt gemaakt worden van deskundige partijen zoals

 

–    UTS ophangtechnieken

–    COT Haarlem

–    Amitec

–    Vereniging -ION