Indien een bedrijf afwater loost , dient hiervoor een toestemming gevraagd worden bij verschillende instanties. Allereerst de toestemming van de gemeente voor het gebruik van het rioolsysteem en dan nog de toestemming van het waterschap voor het te lozen afvalwater.

Het aanvragen of aanpassen van een milieuvergunning vergt veel tijd en geduld. Hierin kan Uden Quadraat bv u ontzorgen en contacten leggen met zowel de gemeente als het waterschap. Ook hierbij vraagt Uden Quadraat bv mogelijk de assistentie van experts waardoor het sneller en beter gaat. Uiteindelijk wil het bedrijf productie draaien en geen formulieren invullen!!