In een bedrijfsopleidingsplan staat aangegeven op welke manier welke medewerker toegerust wordt om de medewerkers van een afdeling of een geheel bedrijf capabel te houden voor de taak waar ze voor gesteld worden.

Dat kan het huidige werk betreffen, maar ook toekomstige werkzaamheden die voortkomen uit de ontwikkelingen van het bedrijf zelf; en de marktpositie die het bedrijf inneemt of wil gaan innemen.

Het verschil met een opleidingsrooster is, dat niet de beschikbare cursusmogelijkheden als uitgangspunt dienen, maar de huidige bedrijfssituatie en de bedrijfsstrategie.

De gegevens van een bedrijfsopleidingsplan bestaan grofweg uit twee delen:
1. De huidige situatie op vlak van kennis, vaardigheden en competenties.
2. De visie waar een bedrijf naar toe wil op vlak van kennis, vaardigheden en competenties.

Er zijn ook uiteraard speerpunten te selecteren die vastgesteld worden door het bedrijf, zoals vakbekwaamheid, betrokkenheid en/of verantwoordelijkheid waarop het personeel kan worden getoetst.

Ook is mogelijk een interne cursus te laten schrijven die gebruikt kan worden na aanwerving nieuw personeel.

Het scholingsfonds voor de metaalsector OOM stelt voor externe ondersteuning zoals van Uden Quadraat bv bij het verzorgen van een bedrijfsopleidingsplan of het schrijven van een interne cursus een vergoeding beschikbaar van € 1.800,00