Kwaliteitsaspecten die een relatie hebben op de chemische voorbehandeling zijn:

  • lakhechting (droog en na vochtbelasting);
  • vochtbestendigheid;
  • corrosieweerstand van het gelakte product.

De kwaliteit van het gelakte product wordt bepaald door het samenspel van de volgende factoren:

  • kwaliteit van het uitgangsmateriaal (het substraat)
  • kwaliteit van de voorbehandeling
  • kwaliteit van het laksysteem.

Opmerking:
Als één of meer van deze factoren inferieur is, kan nooit een maximale kwaliteit worden bereikt. De kwaliteit van het totaal is niet gelijk aan de som van de delen.