De investering in apparatuur voor het verkrijgen van een bepaalde kwaliteit is hoog. Deze kwaliteit moet dan ook bewaakt worden en mogelijk gecorrigeerd.
Deze kwaliteit is ondermeer afhankelijk van :

  • de werking van de installatie
  • de parameters van de chemische voorbehandeling
  • de kennis van de operators
  • het verzamelen, vastleggen en interpreteren van gemeten waarden

Een aantal aspecten die gecontroleerd zullen worden zijn:
1. Installatie

  • conditie van de installatie
  • stand sproeiregisters
  • conditie sproeinozzels
  • hoeveelheid oversleep
  • temperaturen van procesbaden , droogoven en moffeloven

2. Parameters chemische voorbehandeling
Deze zijn voorgeschreven door de chemicaliënleverancier dmv procesinstructies. Er zal gecontroleerd worden of aan deze instructies wordt voldaan en of deze meetwaarden geregistreerd worden. Niet de parameters zullen gecontroleerd worden ook zal nagegaan worden of de benodigde kennis aanwezig is om de metingen goed te kunnen uitvoeren en toe te passen. (zeker met wisselingen van operators) Verder zullen laaggewichten, hechting van de lak en de corrosiewering gecontroleerd worden op het laboratorium volgens DIN normen.

3. Veiligheid en milieu
Een zeer belangrijk punt is de controle of de benodigd beschermende middelen aanwezig zijn en of voldaan wordt aan de opslagcondities volgens de vergunningverlener.

4. Afvalwater
Ook het afvalwater zal gecontroleerd worden of deze voldoet aan de betreffende milieuvergunning

5. Rapportage
Al het bovenstaande zal gerapporteerd worden in een overzichtelijk verslag . waarbij de aandachtspunten belicht worden en punten voor verbetering ( indien nodig ) weergegeven worden.