De WBSO is een subsidieprogramma waarbij de Nederlandse overheid bedrijven stimuleert om te  investeren in Speur & Ontwikkeling (Research & Development).

De WBSO ziet toe op de uren die in S&O worden geïnvesteerd en is opgesplitst in 3 hoofd categorieën:

  • Product
  • Productie
  • Proces

Binnen deze hoofd categorieën zijn 11 sub-categorieën te vinden waarvoor de subsidie kan worden aangevraagd.

De aanvraag kan worden verzorgd door Hanegraaf Advies bv uit Heesch ( www. hanegraafadvies.nl )

 

Subsidie bedragen

Vanaf 500 uur per jaar (slechts 1 dag in de week voor 1 persoon) binnen de gehele organisatie is het al enorm interessant. Het voordeel loopt dan al snel op tot de € 10.000,00.

 

Product Productie Proces Software
Ontwikkeling en/of verbetering Ontwikkeling en/of verbetering Ontwikkeling en/of verbetering
Analyse Technische Haalbaarheid Analyse Technische Haalbaarheid Analyse Technische Haalbaarheid
Technisch Wetenschappelijk Onderzoek Technisch Wetenschappelijk Onderzoek Technisch Wetenschappelijk Onderzoek
Technisch Onderzoek (Modelleren) Technisch Onderzoek (Modelleren)

 

 

Voor zelfstandigen is er een extra aftrek die zelfs kan oplopen van € 12.000 tot € 18.000. In sommige gevallen zijn wij er in geslaagd om de loonbelasting voor onze klanten te reduceren tot 0 euro!

Voor deze subsidie dient een uren en project administratie nauwkeurig bijgehouden worden.

Deze service kan Uden Quadraat bv bieden onder dezelfde voorwaarden als Hanegraaf Advies bv.

Daardoor kan het bedrijf zich 100% focussen op hun core business, waarbij Uden Quadraat bv de uren en  projectadministratie bij houdt.