• Bedrijfsopleidingsplan
  • Trainingen / opleidingen
  • EVC trajecten

Vanwege 10 jaar ervaring in opleidingsland heeft Uden Quadraat bv een ruime ervaring opgebouwd.
Vanuit een inventarisatie ( persoonlijkopleidingsplan) is na te gaan welke trainingen / cursussen een duidelijke meerwaarde heeft voor het bedrijf.
Niet alleen vaktechnische cursussen kunnen een meerwaarde hebben maar met name communicatie , coaching en motivatie kunnen hierbij hun steentje bijdragen.
Ook via een EVC ( erkennen van verworven competenties) is een mogelijkheid waarbij Uden Quadraat bv als assessor of begeleider mag optreden.

Tenslotte is Uden Quadraat bv erkend door verschillende subsidieverstrekkers waardoor de drempel om het personeel te trainen / op te leiden verlaagd word.
Uiteindelijk zal het bedrijf met goed gemotiveerd en vakbekwaam personeel de vruchten plukken!!